Skoldatatek

Förr innan tekniken fanns, använde vi oss utav papper och penna. Eleverna med speciella behov och/eller med läs- och skrivsvårigheter hade det mycket svårare än de som inte led utav detta. Idag finns datorer som underlättar och även hjälpverktyg och verksamheter, så som Skoldatatek, som underlättar vardagen. Skoldatatek är som nämnt tidigare på vår startsida en kommunal verksamhet.En verksamhet som är organiserad av kommunen för att ge elever med speciella behov eller/och med läs- och skrivsvårigheter, det extrastöd som de behöver. Många elever med speciella behov och/eller med läs- och skrivsvårigheter, anstränger sig redan hårt utan resultat, därför finns Skoldatatek för att ge alla en ärlig chans att uppnå sina mål. Skoldatatek använder sig utav specialpedagogik kombinerat med olika IT-verktyg, så som talsyntesprogram som läser upp text på datorskärmen. Dessutom erbjuder Skoldatatek uppläsning av olika ljudböcker, skanner, rättstavningsprogram, mp3-spelare, tids- och fokuseringshjälpmedel.För att Skoldatatek ska vara så effektivt som möjligt och fungera korrekt, finns vissa krav som bör uppfyllas av verksamheten innan de kan erbjuda eleverna möjligheten att använda Skoldatatek. Det finns även vissa rekommendationer som bör uppfyllas av kommunen.

Vad verksamheten måste uppfylla

För att Skoldatatek ska fungera så effektivt som möjligt, krävs det att skolpersonalen får se och prova de olika verktygen och den pedagogiska programvaran innan de kan rekommendera verktygen vidare till eleverna. Dessutom är det viktigt att skolpersonalen erbjuds en utbildning på verktygen och den pedagogiska programvaran, så att de har en djupare förståelse. Det är också viktigt att personalen får den tekniska och pedagogiska support som de kan tänkas behövas.

Vad kommunen bör uppfylla

Kommunen bör ha en specialpedagog och en tekniker och en som har goda kunskaper inom IT inom verksamheten Skoldatatek. Om en kommun räknas ha 40 000 invånare, bör en specialpedagogtjänst på 100 % erbjudas och en teknikertjänst på 25 %. Dessutom bör lokaler och datorutrustning till Skoldatateket existera.