Skoldatatek, IT och specialpedagogik – vad är det?

Vi vill hälsa er hjärtligt välkomna till vår hemsida som introducerar er till vad Skoldatatek, IT och specialpedagogik innebär. Mycket har förändrats de senaste åren, mycket med hjälp utav tekniken. Förut hade elever med inlärningssvårigheter eller specialbehov inga hjälpmedel alls att tillta, men detta har förändrats till det bättre och fortsätter att förbättras kontinuerligt. Därför vill vi dela med oss om lite fakta, om de olika hjälpmedel och stöd som finns att utnyttja för att underlätta utbildningen och vardagslivet.

 

På den här hemsidan kommer ni finna mer information om vad Skoldatatek, specialpedagogik och IT innebär. Hur detta kan underlätta och hjälpa elever att få samma förutsättningar som andra elever utan specialbehov eller inlärningssvårigheter. För att ge er en enklare översikt och hjälpa er att veta att ni kommit rätt, kommer vi ge en enklare definition av de olika termerna så att ni vet vad de innebär.

IT

Är en förkortning för ”informationsteknik” och används framförallt för att förändra och förbättra utvecklingen av utbildningssystemet. IT är allt från datorer, hårddiskar till andra tekniska apparater som skapar, bearbetar, lagrar, säkrar och byter all typ av elektroniska data.

Specialpedagogik

Inom pedagogiken finner vi specialpedagogik som riktar in sig på forskning om hur man kan anpassa och förenkla undervisning för både barn och vuxna som är i behov av särskilt stöd.

Skoldatatek

En kommunal verksamhet som hjälper lärare med hur de kan undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter eller med koncentrationssvårigheter. Istället för att endast använda sig utav papper och penna, använder sig Skoldatatek utav olika IT-verktyg i kombination med specialpedagogik. Program som rekommenderas via Skoldatatek är bland annat ett talsyntesprogram som läser text som visas på datorskärmen, uppläsning av ljudböcker, rättstavningsprogram, skanner, mp3-spelare, fokuserings- och tidshjälpmedel. Huvudsakligen används Skoldatatek för att hjälpa de som redan anstränger sig hårt, men som fortfarande misslyckas, att istället lyckas.